Фибела лого

Официални правила

на промоцията
"Влез в играта на вълната" на ОМК АД

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията "Влез в играта на вълната" (наричана за краткост по-долу "ПРОМОЦИЯТА") е организирана от Обединена Млечна Компания АД със седалище гр. Пловдив и адрес на управление: Пловдив, бул. Дунав 3, (наричана за краткост по-долу "ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА"). Организацията на промоцията се осъществява с помощта на Рекламна агенция ДДБ и Дигитална агенция Уот Иф.

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоцията, наречени Официални правила на промоцията.

2.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на адрес: www.fibellawave.bg/promo/rules за целия период на промоцията.

2.3. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на промоцията, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на промоцията: www.fibellawave.bg/promo/rules.

2.4. С участието си в промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

Част 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

Промоцията "Влез в играта на вълната" се организира и провежда в търговски обекти на територията на Република България, обозначени за целта с плакат на входа на обекта с текст: "Влез в играта на вълната", както и допълнителни рекламни материали на мястото на продажба в същите.

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, живеещи на територията на Република България, навършили 14 години към 21-ви март 2016 г., извършващи покупки в избраните търговски обекти. Лицата между 14 и 18-годишна възраст участват със съгласие на родител/настойник. В случай, че награда бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването ѝ е необходимо съгласие на негов родител/попечител.

4.2. Нямат право на участие служители на ОРГАНИЗАТОРА Обединена Млечна Компания АД, на рекламна агенция ДДБ и на Дигитална агенция Уот Иф, както и членове на техните семейства.

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира в 00:00:01ч на 21-ви март 2016 г. и продължава до 23:59:59ч на 01-ви май 2016 г., общо 6 седмици. Всяко участие съгласно механизма на Промоцията по т. 8 след изтичане на този период няма да бъде валидно.

5.2. При евентуална регистрация на валидни промо кодове от участващи в Промоцията опаковки съгласно Част 1 преди официалния старт на Промоцията (т.е. преди 21.03.2016 г.), регистрацията се третира като валидна за Седмица 1 от Промоцията (21.03.-27.03.2016 г.) и участва в тегленето на наградите от Седмица 1.

Част 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

В промоцията участват следните продукти, продавани от Организатора, наричани по-долу "участващи опаковки":

1. Фибела WAVE млечна напитка с вкус на Шоколад, в картонена кутия 0.5л

2. Фибела WAVE млечна напитка с вкус на Ягода, в картонена кутия 0.5л

3. Фибела WAVE млечна напитка с вкус на Банан, в картонена кутия 0.5л

4. Фибела WAVE млечна напитка с вкус на Пъпеш, в картонена кутия 0.5л

5. Фибела WAVE млечна напитка с Кафе лате, в картонена кутия 0.5л

Участващите опаковки са обозначени с промоционален стикер с надпис "Влез в играта на вълната и спечели

  • 18х longboard
  • 180x сл.очила
  • 180х powerbank

Период на промоцията: 21.03. – 01.05.2016г.

Част 7. НАГРАДИ

7.1. Участвайки в настоящата Промоция, потребителите имат право да участват за спечелването на:

  • Общо 180 бр. малки седмични награди – "Powerbank".
  • Общо 180 бр. малки седмични награди – "Слънчеви очила".
  • Общо 18 бр. големи седмични награди – "Longboard"

В периода на Промоцията в продължение на 6 седмици се теглят седмично по 30 бр. "Powerbank", по 30 бр. "Слънчеви очила" и по 3 бр. "Longboard".

7.2. Описание на наградите

Наградите, които ще бъдат раздавани по време на промоцията, са:

Награда Брой награди Описание на наградата
Powerbank 180 бр. общо
(по 30 бр. седмично в продължение на 6 седмици)
Powerbank устройство – външна батерия за зареждане на мобилни устройства, брандирана с Фибела WAVE
Слънчеви очила 180 бр. общо
(по 30 бр. седмично в продължение на 6 седмици)
Слънчеви очила с тъмни стъкла без лещи, пластмасови рамки, брандирани с Фибела WAVE
Longboard 18 бр. общо
(по 3 бр. седмично в продължение на 6 седмици)
Longboard – спортен уред за свободното време от типа на скейтбордите – дъска дъска с дължина 95см с 4 колела, управлявана с тяло

Част 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Промоцията е обвързана с покупка. За да участвате в Промоцията за спечелване на наградите, посочени в Част 7, е необходимо:

- да закупите поне една от участващите опаковки Фибела WAVE с промо стикер със скрит уникален код;

- да откриете скрития 9-символен промо код (комбинация от цифри и букви), отпечатан в бялото поле във вътрешната дясна страница на промо стикера;

- да регистрирате 9-символния уникален код от промо стикера на опаковката на www.fibellawave.bg/promo или на Facebook страницата на Фибела WAVE https://www.facebook.com/FibellaWaveBG с валиден Facebook профил (само за лица над 14 години). За да участвате в промоцията, трябва да приемете условията на приложението.

8.2. За да влезете в седмично теглене, Вие трябва да регистрирате поне 1 код от промоционална опаковка в съответната седмица от Промоцията.

- С един регистриран код за седмицата, участвате в седмичното теглене на малките награди за съответната седмица.

- С два регистрирани кода за седмицата, участвате в седмичното теглене на големите награди за съответната седмица.

8.3. Тегленето на печелившите регистрирани кодове за съответните награди се извършва на принципа на случаен избор с ползването на специална компютърна програма. Организаторът няма да ползва тази програма или каквито и да е други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно теглене на печелившите кодове.

8.4. Ако регистрираният/те от Вас код/ове в рамките на съответната седмица са изтеглени за печеливши, това ще бъде отразено в седмичните победители в раздел "Победители" на сайта www.fibellawave.bg/promo

8.5. С участието си в Промоцията "Влез в играта на вълната" приемате Официалните правила на промоцията.

Част 9. МЕХАНИЗЪМ НА СПЕЧЕЛВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Тегленето на наградите се провежда всеки вторник в 00:00:01ч за предходната седмица на случаен принцип сред всички потребители, регистрирали код:

Седмица I: 21-27.03.2016 г. – теглене на 29.03.2016 г. в 00:00:01 ч.

Регистрираните преди официалния старт на промоцията 21.03.2016 г. кодове се третират като регистрирани в Седмица I и участват в тегленето на 29.03.2013 г.

Седмица II: 28.03.-03.04.2016 г. – теглене на 05.04.2016 г. в 00:00:01 ч.

Седмица III: 04-10.04.2016 г. – теглене на 12.04.2016 г. в 00:00:01 ч.

Седмица IV: 11-17.04.2016 г. – теглене на 19.04.2016 г. в 00:00:01 ч.

Седмица V: 18-24.04.2016 г. – теглене на 26.04.2016 г. в 00:00:01 ч.

Седмица VI: 25.04.-01.05.2016 г. – теглене на 03.05.2016 г. в 00:00:01 ч.

9.2. Печелившите се обявяват всеки вторник на www.fibellawave.bg/promo.

9.3. При възникване на технически проблеми в интернет страницата www.fibellawave.bg/promo обявяването на победителите ще се извърши след окончателното им отстраняване.

9.4. В томболата участват всички потребители, които са се включили, спазвайки механизма на участие в Промоцията, описан в т. 8 по-горе.

9.5. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите Официални правила на Промоцията не е спазено или при установяване на опити за манипулиране на Промоцията.

9.6. Наградата ще бъде доставена по куриер след предоставяне на необходимата информация от печелившите, а именно изпращане на fibellawavebg@gmail.com следните данни за куриер: трите имена, точен адрес с пощенски код, телефон за връзка. Наградата ще бъде доставена в срок от 30 работни дни след претендиране и предоставяне на необходимите данни от страна на печелившите потребители.

9.7. За получаване на наградата се изисква задължителното предоставяне от страна на победителя, на промо стикера от опаковката с изтегления печеливш промо код. При отказ от страна на потребителя да предостави печелившия промо стикер на куриера, наградата не се получава.

9.8. Регистрацията на участник в Промоцията ще се счита за невалидна, ако имената, подадени от него при предоставяне на данни, не съвпадат с тези от личната му карта.

9.9. При получаване на наградите печелившите са длъжни да удостоверят с документ, че имат навършени 14 години към 21-ви март 2016 г.

9.10. Наградите не могат да бъдат заменяни срещу паричен еквивалент или други материални облаги.

Част 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ ПЕЧЕЛИВШИ ОПАКОВКИ

10.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в промоцията, срещу валидни печеливши промо стикери с ясно видими 9-символен код, само ако промо стикерът с код е отпечатан от Организатора и е част от оригинална опаковка на продукти, участващи в промоцията.

10.2. Промоционални стикери, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени и съдържат печатни, типографски и други грешки, включително, но без ограничение, манипулация на стикера от опаковката, се считат за невалидни и се обезсилват.

Част 11. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ ЧАСТИ ОТ ОПАКОВКИ

При печатна грешка или друго нарушение, както и при нередовен стикер с отпечатан промо код, Организаторът и търговците на дребно, които продават участващи опаковки, не носят отговорност.

Част 12. ОТГОВОРНОСТ

12.1. Споровете, свързани с правото на собственост върху печелившите стикери с отпечатани промо кодове, не засягат факта на присъждане на награда от страна на Организатора на лице, което е предявило валиден стикер с отпечатан печеливш промо код в съответствие с Официалните правила.

12.2. Всички предявени промо стикери от опаковки с печеливши кодове подлежат на проверка от Организатора.

12.3. Всички претенции за награди, предявени след определените крайни срокове по Част 5, се считат за невалидни.

12.4. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след определените крайни срокове или след изчерпването на количествата на наградите по Част 5.

12.5. Организаторът на промоцията е прехвърлил отговорността за качеството на наградите върху куриерската фирма, обслужваща Промоцията.

12.6. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.

Част 13. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди. Участниците нямат право да претендират за изплащане на левовата равностойност или равностойността в каквато и да е друга парична единица на предоставената награда.

Част 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

14.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукта.

14.2. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя по всяко време Официалните правила, които ще бъдат публикувани на www.fibellawave.bg/promo/rules

14.3. Промоцията може да бъде спряна преди обявения срок при форсмажорни обстоятелства и други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и представляват пречка за продължаване на Промоцията.

Част 15. ЛИЧНИ ДАННИ

15.1. Доброволното предоставяне на лични данни (пр. имена, валиден имейл адрес, телефон, снимка, данни по лична карта като ЕГН, постоянен адрес, номер на лична карта и др.) от страна на участниците за целите на Промоцията "Влез в играта на вълната" и предоставянето на достъп до информацията, съдържаща се в потребителския им профил във Facebook (www.facebook.com), e необходимо условие за участие в Промоцията. Участието в Промоцията предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях. Правата на регистрираните участници в Играта са гарантирани от Закона за защита на личните данни ("ЗЗЛД").

15.2. Организаторът ОМК е регистриран администратор на лични данни в съответствие със ЗЗЛД. Организаторът обработва лични данни във връзка с настоящата Промоция. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани и включени в базата данни на: (i) ОМК АД, (iі) търговски партньори и контрагенти на Организатора, участващи в организацията на Промоцията, включително но не само на Дигитална агенция Уот Иф, както и (iii) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт.

15.3. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

15.4. Организаторът е длъжен да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД и да не разкрива личните им данни или друга информация от конфиденциален характер на трети лица, необвързани с Промоцията с изключение на случаите, предвидени в ЗЗЛД.

15.5. В съответствие със ЗЗЛД участниците в играта имат право:

(і) Да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Участникът упражнява своето право по настоящата подточка (і) безплатно.

(іі) По всяко време да поискат от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните им данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с настоящата подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора.

(іii) Да възразят пред Организатора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани, както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.

15.6. За да упражни правата си по т. 15.5 по-горе, участникът, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, трябва да изпрати на адреса за кореспонденция по промоцията на Организатора – гр. София, Казичене, ул. Серафим Стоев 6, сграда ОМК, писмено заявление, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно.

15.7. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД с приемане от моя страна на настоящите Официални правила на Промоцията „Влез в играта на вълната” ДЕКЛАРИРАМ, че: (i) съм запознат с целите на обработване на личните ми данни; (ii) предоставям доброволно личните ми данни и (iii) изразявам изричното си доброволно и информирано съгласие обработваните от Организатора ОМК АД мои лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени в настоящите Официални правила, както и да бъдат предоставяни на лицата, описани в т. 15.2 по-горе. Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат използвани от ОМК АД и за други рекламни кампании и промоции на Фибела WAVE.

15.8. С участието си в настоящата Игра участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с условията, посочени в настоящите Официални правила.

Част 16. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.