ПРАВИЛА

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

„Фибела Space defenders“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „ Официални правила на промоцията“).

1. Организатор на промоцията и официални правила.

Промоционалната игра „Фибела Space defenders“,за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от „Обединена млечна компания“ ЕАД, ЕИК 121673766, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, район Северен, ул. Дунав № 3, за кратко по-долу наречено Организатор на Промоцията, с изпълнител „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, със седалище и адрес на управление: гр. София 1816, ул. „Коломан“ № 6, Бизнес център Интерленд, ет. 2, ап. офис 2. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни през целия период на промоцията на интернет страницата https://fibellawave.bg/promo . Организаторът на промоцията има право да изменя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата https://fibellawave.bg/promo/rules

2. Територия на провеждане на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3. Продължителност на Промоцията

Промоцията стартира на 04.09.2023 г. и e валидна до 31.10.2023 г. (23:59 часа).

За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията, посочена по-горе, няма да се произвеждат участващи продукти с промоционален дизайн, но такива биха могли да са налични в магазинната мрежа. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди след края на промоцията.

След обявения край на промоцията, интернет страницата няма да позволява регистрация на кодове.

4. Участващи продукти

Участието в Промоцията е обвързано с покупка на следните продукти, произвеждани от Организатора, предлагани под марката Фибела WAVE:

Фибела WAVE кокос 0,5л

Фибела WAVE шоколад 0,5л

Фибела WAVE бисквита 0,5л

Фибела WAVE ягода 0,5л

Фибела WAVE пъпеш 0,5л

Фибела WAVE банан 0,5л

(наричани по-долу участващи опаковки).

Участващите опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционален дизайн, както следва:4. Механизъм на промоцията:

Всеки над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи промоционална опаковка и да провери наличието на код от вътрешната страна на стикера на опаковките Фибела Wave. Участието в промоцията е обвързано с покупка на промоционален продукт (както е описано тук) и успешно регистриране на точки в промоционалната игра.


Всеки над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, следва да извърши следните действия:

1. Да посети интернет адрес https://fibellawave.bg/promo

2. Да въведе уникалния код от вътрешната страна на стикера от закупените промоционални продукти по начина, по който е изписан;

3. Да въведе без интервали мобилния си телефонен номер по един от двата начина: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX.

4. След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон „РЕГИСТРИРАЙ“.

За участие в промоцията е необходимо всеки участник да потвърди, че е запознат и се съгласява с настоящите правила, както и да потвърди, че ще запази стикерите с промоционалните кодове, които е регистрирал за участие. Награди се получават единствено срещу представяне на съответните стикери с промоционални кодове.

При успешна регистрация на един промоционален код, участникът получава 6 /шест/ опита (всеки опит съдържа по 4 /четири/ живота) за участие в играта „Фибела Space defenders“. Опитите са валидни в рамките на 48 /четиридесет и осем/ часа след регистрацията. Играта „Фибела Space defenders” се зарежда автоматично след регистрация на код, като може да се играе на всички устройства, които имат достъп до интернет и разполагат с тъч скрийн или мишка.

Участникът избира за коя дневна награда да участва (както са описани по-долу).

При регистриране на един код, след успешно отбелязване на 1000 /хиляда/ точки в играта „Фибела Space defenders“ с поне един от 6-те опита, участникът участва в електронна томбола за спечелването на дневна награда (както са описани по-долу). Участникът бива уведомяван веднага, чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, дали печели дневна награда (както са описани по-долу). Ако участникът не отбележи 1000 точки, с поне един от 6-те опита, не участва в електронната томбола за спечелването на дневни награди.

Всички успешно регистрирани кодове, след отбелязване на 1000 /хиляда/ точки във „Фибела Space defenders“ с поне един от 6-те опита, които не печелят дневна награда, се запазват в системата и участват в електронните томболи за седмични награди (както са описани по-долу), които ще се провеждат всеки понеделник по време на периода на промоцията в 11:00 часа. Всеки играч има право да регистрира неограничен брой кодове, като за едно валидно участие за седмична награда трябва да има регистрирани на един телефонен номер минимум 2 /два/ кода и натрупани 2000 /две хиляди/ точки.

Всички успешно регистрирани кодове, след отбелязване на 1000 /хиляда/ точки във Фибела Space defenders с поне един от 6-те опита, които не печелят дневна награда, се запазват в системата и участват в електронните томболи за мега награди (както са описани по-долу). Печелившите участници на мега наградите ще бъдат определени чрез електронна томбола 3 /три/ дни след края на промоцията, на 03.11.2023 г. (23:59 часа). Всеки играч има право да регистрира неограничен брой кодове, като за едно валидно участие за мега награда трябва да има регистрирани на един телефонен номер минимум 8 /осем/ кода и 8000 /осем хиляди/ точки. Всички успешно регистрирани кодове по време на промоцията, които не печелят дневна награда, се запазват за участие за мега награда.

5. Описание на наградите

Наградите, които са предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

Дневна награда:Наградата портативна колонка Sony - SRS-XB23 може да бъде спечелена при регистрация на 1 /един/ уникален код, след отбелязване на минимум 1000 /хиляда/ точки в играта Фибела Spacedefenders.Наградата се печели на момента (инстантно) – веднага след успешна регистрация на кода от стикера и успешно отбелязване на точките, като спечелването е на случаен принцип чрез софтуерно базирана томбола. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Дневна награда: Наградата ваучер за дрехи от Fashion days на стойност 170 /сто и седемдесет/ лв. може да бъде спечелена при регистрация на 1 /един/ уникален код, след отбелязване на минимум 1000 /хиляда/ точки в играта Фибела Spacedefenders.Наградата се печели на момента (инстантно) – веднага след успешна регистрация на кода от стикера и успешно отбелязване на точките, като спечелването е на случаен принцип чрез софтуерно базирана томбола. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Дневна награда:Наградата гейминг слушалки Razer - BlackShark V2 може да бъде спечелена при регистрация на 1 /един/ уникален код, след отбелязване на минимум 1000 /хиляда/ точки в играта Фибела Spacedefenders.Наградата се печели на момента (инстантно) – веднага след успешна регистрация на кода от стикера и успешно отбелязване на точките, като спечелването е на случаен принцип чрез софтуерно базирана томбола. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Дневна награда:Наградата безжични слушалки Jabra - Elite 3може да бъде спечелена при регистрация на 1 /един/ уникален код, след отбелязване на минимум 1000 /хиляда/ точки в играта Фибела Spacedefenders.Наградата се печели на момента (инстантно) – веднага след успешна регистрация на кода от стикера и успешно отбелязване на точките, като спечелването е на случаен принцип чрез софтуерно базирана томбола. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Седмична награда: Наградата гейминг клавиатура Logitech - G512 Carbon изисква регистрацията на минимум 2 /два/ уникални кода, след отбелязване на минимум 2000 /две хиляди/ точки в играта Фибела Spacedefenders,за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за седмична награда. Наградите ще бъдат изтеглени чрез томболи в присъствието на тричленна комисия всеки понеделник по време на периода на промоцията в 11:00 часа.

Седмична награда : Ваучер за дрехи от Fashion days на стойност 340 /триста и четиридесет/ лв. изисква регистрацията на минимум 2 /два/ уникални кода, след отбелязване на минимум 2000 /две хиляди/ точки в играта Фибела Spacedefenders,за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за седмична награда. Наградите ще бъдат изтеглени чрез томболи в присъствието на тричленна комисия всеки понеделник по време на периода на промоцията в 11:00 часа.

Седмична наградаНаградата гейминг мишка Razer - Viper V2 Proизисква регистрацията на минимум 2 /два/ уникални кода, след отбелязване на минимум 2000 /две хиляди/ точки в играта Фибела Spacedefenders,за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за седмична награда. Наградите ще бъдат изтеглени чрез томболи в присъствието на тричленна комисия всеки понеделник по време на периода на промоцията в 11:00 часа.

Седмична наградаНаградата безжични слушалки Apple - AirPods2изисква регистрацията на минимум 2 /два/ уникални кода, след отбелязване на минимум 2000 /две хиляди/ точки в играта Фибела Spacedefenders,за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за седмична награда. Наградите ще бъдат изтеглени чрез томболи в присъствието на тричленна комисия всеки понеделник по време на периода на промоцията в 11:00 часа.

Мега награда: Наградата гейминг конзолаPlayStation5изисква регистрацията на минимум 8 /осем/ уникални кода, след отбелязване на минимум 8000 /осем хиляди/ точки в играта Фибела Spacedefenders,за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за голямата награда. Наградата ще бъде изтеглена до 3 /три/ дни след края на играта, чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, който на случаен принцип ще определи 1 /един/ печеливш участник, успешно регистрирал необходимия брой кодове за участие в тегленето за Мега награда.

Мега награда: Наградата ваучер за дрехи от Fashion days на стойност 1360 /хиляда триста и шестдесет/ лв.изисква регистрацията на минимум 8 /осем/ уникални кода, след отбелязване на минимум 8000 /осем хиляди/ точки в играта Фибела Spacedefenders,за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за голямата награда. Наградата ще бъде изтеглена до 3 /три/ дни след края на играта, чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, който на случаен принцип ще определи 1 /един/ печеливш участник, успешно регистрирал необходимия брой кодове за участие в тегленето за Мега награда.

Мега награда: Наградата проекторAnkerNebulaCapsuleII.изисква регистрацията на минимум 8 /осем/ уникални кода, след отбелязване на минимум 8000 /осем хиляди/ точки в играта Фибела Spacedefenders,за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за голямата награда. Наградата ще бъде изтеглена до 3 /три/ дни след края на играта, чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, който на случаен принцип ще определи 1 /един/ печеливш участник, успешно регистрирал необходимия брой кодове за участие в тегленето за Мега награда.

Мега награда: Наградата таблет Apple - iPad 10th, 10.9'', 64GB.изисква регистрацията на минимум 8 /осем/ уникални кода, след отбелязване на минимум 8000 /осем хиляди/ точки в играта Фибела Spacedefenders,за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за голямата награда. Наградата ще бъде изтеглена до 3 /три/ дни след края на играта, чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, който на случаен принцип ще определи 1 /един/ печеливш участник, успешно регистрирал необходимия брой кодове за участие в тегленето за Мега награда.

Допълнителна награда: Наградата Гейминг лаптоп Acer - Nitro 5 AN515-46, 15.6'', FHD, Ryzen 5, 32/512GB.изисква регистрацията на минимум 13 /тринадесет/ уникални кода, след отбелязване на минимум 13000 /тинадесет хиляди/ точки в играта Фибела Space defenders , за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за голямата награда. Наградата ще бъде изтеглена до 3 /три/ дни след края на играта, чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, който на случаен принцип ще определи 1 /един/ печеливш участник, успешно регистрирал необходимия брой кодове за участие в тегленето за Мега награда.
Наградата ще бъде отключена по време на периода на промоцията, след като всички участници успеят да отбележат общ брой 500 000 000 /петстотин милиона/ точки в играта Фибела Spacedefenders.

6. Брой награди:

· Общ брой дневни награди – 116 /сто и шестнадесет/ бр.

· Гейминг клавиатура Logitech - G512 Carbon Преносима – 8 /осем/ бр.

· Ваучер за дрехи от Fashion days на стойност 340 /триста и четиридесет/ лв. – 8 /осем/ бр.

· Гейминг клавиатура Logitech - G512 Carbon – 8 /осем/ бр.

· Гейминг мишка Razer - Viper V2 Pro– 8 /осем/ бр.

· Безжични слушалки Apple - AirPods2 – 8 /осем/ бр.

· PlayStation 5 – 1 /един/ бр.

· Ваучер за дрехи от Fashion days на стойност 1360 /хиляда триста и шестдесет/ лв. – 1 /един/ бр.

· Проектор Anker Nebula Capsule II – 1 /един/ бр.

· Таблет Apple - iPad 10th, 10.9'', 64GB – 1 /един/ бр.

· Гейминг лаптоп Acer - Nitro 5 AN515-46, 15.6'', FHD, Ryzen 5, 32/512GB – 1 /един/ бр.

7. Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите:

Участниците, спечелили дневна награда, ще бъдат уведомени със съобщение на екрана, както и с текстово съобщение (SMS) на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което съобщение ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят в срок до 5 /пет/ календарни дни, за да предоставят информация за доставка – имена и точен адрес. След изтичане на 5-дневния срок от получаване на съобщението и при липса на отговор от участника правото на предявяване на наградата се губи. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди, за които участник не е спазил горната процедура.

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок до 30 /тридесет/ дни след предоставянето на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера.

При отсъствие на печелившите участници в деня и указания от куриер час на доставка, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 /двадесет/ работни дни в съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившия/ите промоционален/и стикер/и с регистрирания печеливш код и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 /два/ пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18-годишна възраст), срещу нужния брой валидни стикери с код Фибела WAVE с регистриран печеливш код, само ако печелившият код е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригиналния промоционален стикер. Промоционални стикери, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на стикера, се считат за невалидни и се обезсилват.

Кодовете, изобразени под промоционалните стикери, се състоят от 8 /осем/ символа (латински букви и арабски цифри), изписани на 1 /един/ ред.

8. Обявяване на печелившите участници:

Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса https://fibellawave.bg/promo в периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чиито последни 3 /три/ цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 /три/ цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

9. Грешки и нередовни стикери:

Организаторът и търговците на дребно, които продават участващи продукти, не носят отговорност за печатни грешки или други нарушения на целостта на опаковките и/или стикерите.

10. Отговорност:

10.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде привлечен в спорове за собственост на стикери. Споровете, свързани с правото на собственост върху печеливш стикер, не ограничават установените тук принципи на предоставяне на наградите от Организатора на промоцията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички претенции за награди след определените в настоящите правила срокове се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на промоцията.

10.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Промоцията като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

10.3. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Промоцията като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Промоцията като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет страницата https://fibellawave.bg/promo или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

10.4. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Промоцията или са резултат от невъзможността участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

10.5. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време поради технически причини, свързани с Промоцията и/или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите правила (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства, и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин.

10.6. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

10.7. Всички участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички и всякакви разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Играта (включително разходи за достъп до Интернет).

10.8. Участници, които не спазват настоящите правила, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

10.9. Организаторът не носи отговорност за претърпени от участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Промоцията и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Промоцията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

10.10. Организаторът не носи отговорност и в следните случаи: печелившият участник е предоставил за контакт невалиден телефонен номер, неточен или неверен адрес.

10.11. Организаторът не носи отговорност за евентуално причинени на участниците в Промоцията вреди, травми и т.н. във връзка с участието им в Промоцията.

10.12. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от Организатора причини, включително, но не само, настъпила повреда на наградата.

10.13. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с възможността за достъп до информация във връзка с Промоцията, включително за възникнали технически проблеми по поддържането на интернет страницата на Промоцията.

10.14. Организаторът не носи отговорност за последиците от предоставянето на неверни данни за участие в Промоцията или от получаването или използването на наградата.

10.15. Организаторът не носи отговорност по отношение качеството и безопасността на наградите, ако последните са произведени или предоставени от трети лица.

11. Право на участие:

Право на участие в промоцията имат всички физически лица над 18-годишна възраст, с местоживеене територията на Република България, с изключение на служителите на „Обединена млечна компания“ ЕАД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД и „гътс анд брейнс ДДБ“ ООД.

12. Отсъствие на парични алтернативи:

Не се допуска размяна на печеливш стикер или награда срещу пари и други изгоди.

13. Прекратяване на промоцията:

Организаторът има неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 1. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукта.

14. Съдебни спорове:

Всички спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

15. Публичност и лични данни

15.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни (https://vereia.bg/privacy-policy/), с настоящото Организаторът информира участниците в промоцията относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на Промоцията и предоставяне на наградите, описани в т. 5.

15.2. За целите на получаването на награда от Промоцията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер.

Основание за обработката на предоставените лични данните е:

- участие в промоцията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от Общия регламент за защита на личните данни. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията;

Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с Политиката на Организатора за защита на личните данни и декларира съгласието си с условията й, включително и че с участието си в Промоцията, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Промоцията .

Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS-и по време на Промоцията и за период от 2 /две/ години след края й. Участниците в промоцията са уведомени за обработване на личните им данни от Организатора за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията и 2 /две/ години след нейното приключване.

15.3 Спечелилите участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образец на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ от попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 2 /две/ години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата.

15.4. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора , участниците са наясно, че, в случай че спечелят награда, следва да предоставят на Организатора и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни - три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер. Участниците са наясно, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 2 /две/ години от прекратяване на промоционалната игра, личните данни за контакт, събрани за предоставянето на наградата на участниците, ще бъдат заличени от базите данни на Организатора на играта.

15.5. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

• администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

• изпълнение на законовото задължение за деклариране на предметна печалба от платеца на дохода, съгласно чл. 73, ал. 1, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

15.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на промоцията:

• Рекламна агенция или куриерска фирма, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите.

15.7. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

16. Политиката за защита на личните данни на Обединена млечна компания АД е достъпна на адрес:

https://vereia.bg/privacy-policy/

17. Официални правила:

Официалните правила ще бъдат достъпни през целия период на Промоцията на следния Интернет адрес: https://fibellawave.bg/promo/rules

Настоящите правила влизат в сила на 04.09.2023 г. и важат за целия период на провеждане на Промоцията, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата https://fibellawave.bg/promo/rules . Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

При въпроси относно настоящите правила участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: fibellawavepromo@umc.bg . На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с Промоцията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

Недействителността на отделни текстове от правилата на Промоцията не засяга действителността и приложимостта на останалите правила.

Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Промоцията и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

С включването си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

Повече информация може да бъде получена на тел. 0882618989 (според тарифния план на абоната). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да спазват настоящите официални правила.