ПРАВИЛА

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
„Пиеш WAVE печелиш награди“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални правила на промоцията“)

1. Организатор на промоцията и официални правила.

Промоционалната игра Пиеш WAVE печелиш награди, за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Обединена млечна компания ЕАД, ЕИК 121673766, България, гр. Пловдив 4003, район Северен, ул. Дунав № 3, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията, с изпълнител „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, адрес гр. София, ул. „Коломан“ №6, Бизнес център Интерленд, ет.2. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за краткоОфициални правила на промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата http://fibellawave.bg/promo. Организаторът на промоцията има право да изменя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуване на интернет страницата http://fibellawave.bg/promo

2. Територия на провеждане на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3. Продължителност на Промоцията

Промоцията стартира на 15.08.2021г. и e валидна до 15.10.2021г (23:59 часа).

За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията, посочена по-горе, няма да се произвеждат участващи продукти с промоционален дизайн, но такива биха могли да са налични в магазинната мрежа Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди след края на промоцията.

След обявения край на промоцията, интернет страницата няма да позволява регистрация на кодове.

4. Участващи продукти

В промоционалната игра участват следните продукти, произвеждани от Организатора, предлагани под марката Фибела WAVE:

 • Фибела WAVE кокос 0,5л
 • Фибела WAVE шоколад 0,5л
 • Фибела WAVE бисквита 0,5л
 • Фибела WAVE ягода 0,5л
 • Фибела WAVE пъпеш 0,5л
 • Фибела WAVE банан 0,5л
 • (наричани по-долу участващи опаковки).

Участващите опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционален дизайн, както следва


4. Механизъм на промоцията:

Всеки, над 18 годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи промоционална опаковка и да провери наличието на или код под стикера на опаковките Фибела Wave.


Всеки над 18 годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, следва да извърши следните действия:

 1. Да посети интернет адрес https://fibellawave.bg/promo
 2. Да въведе уникалния код от вътрешната страна на стикера от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан;
 3. Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX.
 4. Да посочи за коя от малките награди иска да участва (както са описани по-долу)
 5. След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон "РЕГИСТРИРАЙ".

За участие е необходимо всеки участник да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията, както и да потвърди, че ще запази стикера с промоционалния код. Награди се получават единствено срещу представяне на стикер с промоционалния код.

При успешна регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство. При регистриран един код, участникът веднага участва в игра и може да спечели една от малките награди (както са описани по-долу).

След успешна регистрация участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство дали печели награда, колко кода има регистрирани до момента и колко кода остава да регистрира до възможността за спечелване на една от големите награди.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията (на база регистриран телефонен номер). Участникът избира за спечелването за коя от малките награди желае да участва. Регистрирания код не участва за спечелването на друга малка награда (различна от избраната).

Всички кодове, които са регистрирани но не печелят малка награда през периода на промоцията, се запазват в системата и участват в тегленията за големите награди, които ще се проведат до 3 работни дни след края на промоционалния период. Всеки участник може да регистрира неограничен брой кодове, като за едно валидно участие за голяма награда трябва да има регистрирани на един телефонен номер минимум 5 кода.

5. Описание на наградите

Наградите, които са предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

Малки награди: Наградата преносима тонколона JBL Clip 4, Bluetooth, IP67, 10, може да бъде спечелена при регистрация на 1 уникален код. Наградата се печели на момента (инстантно) – веднага след успешна регистрация на кода от стикера, като спечелването е на случаен принцип чрез софтуерно базирана томбола. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Малки награди: Наградата ваучер за дрехи от Fashion days на стойност 120 лв. може да бъде спечелена при регистрация на 1 уникален код. Наградата се печели на момента (инстантно) – веднага след успешна регистрация на кода от стикера, като спечелването е на случаен принцип чрез софтуерно базирана томбола. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Малки награди: Наградата раница DAKINE CAMPUS L 33L, може да бъде спечелена при регистрация на 1 уникален код. Наградата се печели на момента (инстантно) – веднага след успешна регистрация на кода от стикера, като спечелването е на случаен принцип чрез софтуерно базирана томбола. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Малки награди : Наградата гейминг слушалки Razer Kraken X for Console може да бъде спечелена при регистрация на 1 уникален код. Наградата се печели на момента (инстантно) – веднага след успешна регистрация на кода от стикера, като спечелването е на случаен принцип чрез софтуерно базирана томбола. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Голяма награда : Наградата спортна видеокамера GoPro Hero8, 4K, Black изисква регистрацията на минимум 5 уникални кода за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за голямата награда. Наградата ще бъде изтеглена чрез томбола в присъствието на тричленна комисия след края на промоцията. Томболата ще се състои до 3 работни дни след официалния край на промоцията.

Голяма награда : Наградата ваучер за дрехи от Fashion days на стойност 640 лв ., изисква регистрацията на минимум 5 уникални кода за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за голямата награда. Наградата ще бъде изтеглена чрез томбола в присъствието на тричленна комисия след края на промоцията. Томболата ще се състои до 3 работни дни след официалния край на промоцията.

Голяма награда : Наградата часовник Smartwatch Garmin Venu, Blue Granite/Silve, изисква регистрацията на минимум 5 уникални кода за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за голямата награда. Наградата ще бъде изтеглена чрез томбола в присъствието на тричленна комисия след края на промоцията. Томболата ще се състои до 3 работни дни след официалния край на промоцията.

Голяма награда: Наградата конзола NINTENDO SWITCH, изисква регистрацията на минимум 5 уникални кода за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за голямата награда. Наградата ще бъде изтеглена чрез томбола в присъствието на тричленна комисия след края на промоцията. Томболата ще се състои до 3 работни дни след официалния край на промоцията.

6. Брой награди:

 • Общ брой малки награди – 124 бр.
 • Ваучер за дрехи от Fashion days на стойност 640 лв. – 1 бр.
 • Часовник Smartwatch Garmin Venu – 1 бр.
 • NINTENDO SWITCH RED/BLUE HAD 32GB – 1 бр.
 • Спортна видеокамера GoPro Hero8, 4K, Black – 1 бр.

7. Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите:

Участниците, спечелили малка награда, ще бъдат уведомени със съобщение на екрана, както и с текстово съобщение (SMS) на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 календарни дни, за да предоставят информация за доставка – имена и точен адрес. След изтичане на 5 дни от спечелване на наградата, участникът губи правото си да я предяви. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди, за които участник не е спазил горната процедура.

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок до 30 дни след предоставянето на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера.

При отсъствие на печелившите участници в деня и указания от куриер час на доставка, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившият/ите промоционален/и стикер/и с регистрираният печеливш код и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу нужният брой валидни стикери с код Фибела WAVE с регистриран печеливш код, само ако печелившият код е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригиналния промоционален стикер. Промоционални стикери, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на стикера, се считат за невалидни и се обезсилват.

Кодовете, изобразени под промоционалните стикери, се състоят от 9 символа (латиснки букви и арабски цифри), изписани на 1 ред.

8. Обявяване на печелившите участници:

Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса http://fibellawave.bg/promo в периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

9. Грешки и нередовни стикери:

Организаторът и търговците на дребно, които продават участващи продукти, не носят отговорност за печатни грешки или други нарушения на целостта на опаковките и/или стикерите.

10. Отговорност:

Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привлечен в спорове за собственост на стикери. Споровете, свързани с правото на собственост върху печеливш стикер не ограничават установените тук принципи на предоставяне на наградите от Организатора на промоцията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички претенции за награди след определените тук срокове се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на промоцията.

11. Право на участие:

Право на участие в промоцията имат всички физически лица над 18 годишна възраст, с местоживеене територията на Република България, с изключение на служителите на Обединена млечна компания ЕАД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД,

12. Отсъствие на парични алтернативи:

Не се допуска размяна на печеливш стикер или награда срещу пари и други изгоди.

13. Прекратяване на промоцията:

Организаторът има неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 1. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукта.

14. Съдебни спорове:

Всички спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават чрез преговори, като при невъзможност за постигане на взаимно приемлива спогодба, спорът ще се реши от компетентния български съд.

15. Публичност и лични данни

15.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни ( https://vereia.bg/privacy-policy/ ), с настоящото Организаторът информира участниците в промоцията относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на промоцията и предоставяне на наградите, описани в т. 5.

15.2. За целите на получаването на награда от Промоцията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, ЕГН, фамилия, адрес и телефонен номер.

Основание за обработката на предоставените лични данните е:

 • - участие в промоцията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията;

Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с Политиката на Организатора за защита на личните данни и декларира съгласието си с условията й, включително и че с участието си в Промоцията, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Промоцията.

Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края й. Участниците в промоцията са уведомени за обработване на личните им данни от Организатора за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията и 2 години от нейното приключване.

15.3 Спечелилите участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 2 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата.

15.4. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора , участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на Организатора и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни - три имена, адрес, телефон и пощенски код. Участниците са наясно, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни за контакт, събрани за предоставянето на наградата на участниците, ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.

15.5. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

• администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

- изпълнение на законовото задължение за деклариране на предметна печалба от платеца на дохода, съгласно чл. 73, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

15.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на промоцията:

• Рекламна агенция или куриерска фирма, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите;

15.7. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

16. Политиката за защита на личните данни на Обединена млечна компания АД е достъпна на адрес:

https://vereia.bg/privacy-policy/

17. Официални правила:

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес:https://fibellawave.bg/promo

Повече информация може да бъде получена на тел. 0888422894 (според тарифния план на абоната). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да спазват тези Официални правила.

РЕГИСТРИРАЙ КОД Период на Играта: 15.08.2021 г. – 15.10.2021 г.